Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 4(80)/2017

Nie obniżamy lotów
inż. Aneta Długosz, strona: 28

Jeśli coś udało się raz, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że uda się znowu. Warszawski Flyspot odniósł sukces – pierwszy taki obiekt w Polsce, liczący się obiekt w skali świata. To skłoniło inwestorów do podjęcia decyzji, by spróbować tego samego w Katowicach. I udało się! Właściwie to stwierdzenie nie jest adekwatne do sytuacji. To raczej ciężka praca, walka z wyzwaniami, pokonywanie trudności… Wszystko po to, by potem wznieść się lekko w górę i w błogim stanie zawisnąć chwilę nad ziemią.

Polecamy: