Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 4(80)/2017

Najnowocześniejsza technologia na S17
Piotr Piestrzyński, strona: 34

Pierwsze betonowania nawierzchni drogi ekspresowej S17 odbyły się we wrześniu i październiku na trzech odcinkach budowanej drogi. - To, co widzimy na S17, to najnowocześniejsza technologia realizacji nawierzchni z betonu cementowego, dwuwarstwowa, z odsłoniętym kruszywem - mówi Stanisław Schodziński, dyrektor GDDKiA Oddział w Lublinie. Kierowcy pojadą betonowym fragmentem siedemnastki w połowie 2019 roku.

Polecamy: