Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 4(80)/2017

Faktyczne warunki wykonawcze mieszanek betonowych z przeznaczeniem do wykonania nawierzchni betonowych
Piotr Smolarczyk, Michał Smolarczyk, Klaudia Rakocz, Włodzimierz Pokładowski, Michał WItkowski, strona: 36

W dobie intensywnego rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce w ostatnich latach, a w szczególności budowy dróg betonowych z eksponowanym kruszywem, niezwykle istotne jest, aby wykonana nawierzchnia z betonu cementowego wykazywała w planowanym okresie użytkowania zarówno bezawaryjność, jak i trwałość. Istotnym aspektem tych wymogów jest przestrzeganie reżimu technologicznego na każdym etapie prowadzonych prac wykonawczych. Autorzy na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń przedstawiają faktyczne warunki wykonawcze mieszanek betonowych na placu budowy oraz trudności, z jakimi spotykają się na co dzień podczas realizacji prac budowy nawierzchni cementowych. Omówili własne doświadczenia z procesu produkcji dróg betonowych z eksponowanym kruszywem, wraz z właściwym wykończeniem oraz zabezpieczeniem powierzchni, jak również zdali relację z budowy odcinka autostrady A-1, zrealizowanego przez firmę BUDPOL Sp. z o.o.

Polecamy: