Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 4(80)/2017

Część efektywnej infrastruktury SSE
Piotr Kijowski, Piotr Piestrzyński, strona: 40

ŚLADEM BETONOWYCH REALIZACJI DROGOWYCH (8). Nie ma wątpliwości, że przy takim natężeniu ruchu pojazdów ciężkich nawierzchnia betonowa jest jedyną możliwą do zastosowania i tworzy efektywną infrastrukturę tego miejsca. Droga betonowa na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma za sobą 17 lat użytkowania.

Polecamy: