Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 4(80)/2017

100 lat temu zalecano: materiał na drogi ma być twardy, a naprawy jak najrzadsze
Piotr Piestrzyński, strona: 41

„Materiał na nawierzchnie musi być na tyle twardy, aby jego zużycie wolno postępowało, a naprawy były jak najrzadsze” – takie zalecenia dla budowniczych dróg zawarto w podręczniku z 1918 roku, a przypomniała je dr Agnieszka Woszuk z Politechniki Lubelskiej podczas I Lubelskiej Konferencji Dróg Betonowych, która 25 października odbyła się w Lublinie. Program konferencji dowiódł, że współcześni budowniczowie dróg betonowych ze spełnieniem tych zaleceń nie mają najmniejszych problemów.

Polecamy: