Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 4(80)/2017

Betonowanie w warunkach obniżonej temperatury otoczenia
Rafał Lewandowski, strona: 44

Proces wiązania betonu jest procesem chemicznym i jako taki ściśle zależy od temperatury. Niska temperatura spowalnia bieg reakcji, w temperaturze wyższej reakcja biegnie szybciej. Z tego względu na wszystkich etapach prac z betonem tzn. w przygotowaniu mieszanki betonowej, w transporcie, przy podawaniu i układaniu oraz w końcowej pielęgnacji świeżego betonu należy uwzględnić wpływ temperatury powietrza, betonu i podłoża.

Polecamy: