Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 4(80)/2017

Obiekty inżynierskie z nawierzchnią z betonu cementowego w ciągu drogi S7
Piotr Piestrzyński, strona: 50

Obiekty inżynierskie z nawierzchnią z betonu cementowego będą realizowane w ciągu 14-kilometrowego betonowego odcinka drogi S7 Pieńki – Płońsk. – To rozwiązanie powszechne w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce będzie stosowane po raz pierwszy – mówi Beata Wiśniewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, kierownik projektu pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 odc. Pieńki – Płońsk”. Według założeń GDDKiA budowa powinna się zakończyć w II kwartale 2021 roku.

Polecamy: