Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 4(80)/2017

O problemach z identyfikacją betonu i stali w obiektach zabytkowych
mgr inż. Paweł Bałos, strona: 54

Pomimo że artykuł dotyczy budowli z przełomu XIX i XX wieku, aby zachować w sobie i Czytelnikach jak największą ilość letniego słońca, na zdjęcia do ilustracji niniejszego tekstu z premedytacją wybrałem zdjęcia zabytków starszych, niosące z sobą dużo światła słonecznego z Rodos i Krety. W dalszej części łączę jednak treść artykułu z tymi obiektami, więc mam techniczne usprawiedliwienie.

Polecamy: