Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 4(80)/2017

W gospodarce czuć optymizm
Marcin Peterlik, strona: 6

Wyniki polskiej gospodarki w 2017 roku stanowią od pewnego czasu zaskoczenie dla większości analityków. Na początku roku mało kto mógł przypuszczać, że gospodarka tak szybko powróci na ścieżkę 4-procentowego wzrostu (tyle według GUS wyniósł wzrost PKB w pierwszym półroczu), a obecnie wiele wskazuje na to, że poziom ten zostanie przekroczony. Według prognozy Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku tempo wzrostu PKB jeszcze przyspieszy i wynosić będzie odpowiednio 4,3 oraz 4,4 procent. Razem z wynikami pierwszego półrocza pozwoli to na osiągnięcie całorocznego wzrostu na poziomie 4,2 procent. Warto przypomnieć, że jeszcze w drugiej połowie 2016 roku wzrost gospodarczy kształtował się poniżej 2,5 procent. Poprawa koniunktury jest więc bardzo wyraźna, a jej skutki widoczne są w wielu obszarach gospodarki (o czym w dalszej części artykułu).

Polecamy: