Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 4(80)/2017

Kiedy stosujemy cementy odporne na siarczany (SR, HSR) oraz niskoalkaliczne (NA)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, strona: 66

Właściwe stosowanie cementów o właściwościach specjalnych - które oprócz podstawowych normowych właściwości zawartych w normie na cementy powszechnego użytku PN-EN 197-1[1] spełniają dodatkowo wymagania dotyczące składu, ułatwiającego projektowanie i wykonywanie konstrukcji betonowych o wysokiej trwałości w warunkach oddziaływań destrukcyjnych (głównie różnego rodzaju agresje chemiczne) – pozwala uniknąć wad betonu, a tym samym przyczynić się do zwiększenia trwałości konstrukcji betonowej.

Polecamy: