Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 1(81)/2018

Wydanie 1(81)/2018

  Drodzy Czytelnicy! Kilka dni temu rozpoczęliśmy już drugi miesiąc astronomicznej zimy, ale praktycznie jej nie widać. Dwa, trzy dni z minimalnymi temperaturami w nocy na poziomie -5° ÷ -6°C, trochę śniegu, po którym nie ma już śladu, to tegoroczna polska zima w bilansie na koniec stycznia 2018 roku. Oczywiście, nie oznacza to, że śnieg i lód nie dokuczą nam jeszcze, ale już dzisiaj można powiedzieć, że te, zwykle najtrudniejsze, dwa miesiące na przełomie roku bardzo sprzyjały naszemu budownictwu. Budowy nie „zamarzły”, co najlepiej widać po pracujących wręcz „lasach” dźwigów w naszych miastach oraz wielu setkach z dużym mozołem przemieszczających się cementowozów i gruszek przewożących beton.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
1 Okładka BTA
2 Reklama ATLAS ATLAS
3 Reklama CHRYSO CHRYSO
4 Spis Treści BTA
5 Od Wydawcy Jan Deja
  Drodzy Czytelnicy! Kilka dni temu rozpoczęliśmy już drugi miesiąc astronomicznej zimy, ale praktycznie jej nie widać. Dwa, trzy dni z minimalnymi temperaturami w nocy na poziomie -5° ÷ -6°C, trochę śniegu, po którym nie ma już śladu, to tegoroczna polska zima w bilansie na koniec stycznia 2018 roku. Oczywiście, nie oznacza to, że śnieg i lód nie dokuczą nam jeszcze, ale już dzisiaj można powiedzieć, że te, zwykle najtrudniejsze, dwa miesiące na przełomie roku bardzo sprzyjały naszemu budownictwu. Budowy nie „zamarzły”, co najlepiej widać po pracujących wręcz „lasach” dźwigów w naszych miastach oraz wielu setkach z dużym mozołem przemieszczających się cementowozów i gruszek przewożących beton.
6 Rok wzrostu po roku zastoju inwestycyjnego Andrzej Ptak
Według prognoz firmy Emmerson wielkość zużycia cementu w Polsce w 2017 roku wyniosła 16,7 mln ton, co daje około 5-6% wzrost w stosunku do 2016 roku. - Na pewno był to dobry rok dla naszej branży - ocenia Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu. Rok 2018 powinien także zakończyć się około 5% przyrostem zużycia cementu na rynku polskim do 17,65 mln ton.
8 Jak zakończył się rok 2017 w firmie, branży, budownictwie i jakie są perspetywy na rok 2018 Red
Jaki był rok 2017, a co nas czeka w roku 2018 - mówi 19 przedstawicieli przemysłu, firm wykonawczych, związków i stowarzyszeń branżowych.
14 Nowy rok w dobrej formie Marcin Peterlik
Rok 2017 był rokiem bardzo udanym pod względem wyników polskiej gospodarki. Według szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, tempo wzrostu produktu krajowego brutto wyniosło w ubiegłym roku 4,4 procent, co oznacza, że było znacznie wyższe niż na początku roku prognozowała większość ośrodków analitycznych (konsensus prognoz w styczniu 2017 r. nieznacznie przekraczał 3 procent). W czwartym kwartale szacowany przez nas wzrost wynosi 4,5 procent i choć jest nieco niższy niż w trzecim kwartale, to i tak wynik ten uznać należy za bardzo dobry. Dobrą wiadomością jest także to, że polska gospodarka rozwijała się w ubiegłym roku w stosunkowo zrównoważonym tempie – we wszystkich kwartałach wzrost kształtował się w przedziale 4-5 procent. Martwić może jednak struktura wzrostu gospodarczego, który w ubiegłym roku opierał się przede wszystkim na wzroście konsumpcji, przy bardzo słabym popycie inwestycyjnym, co w dłuższej perspektywie nie jest korzystne dla gospodarki.
16 Najbliższe lata otworzą rynek dla prefabrykacji Red
– Znamy słabości prefabrykacji, ale nie do końca zdajemy sobie sprawę z tkwiącego w niej potencjału, on jest dopiero do odkrycia. Prefabrykacja z lat 70.-80. niosła złe skojarzenia w pokoleniu starszym. Ludzie, którzy dzisiaj podejmują decyzje o tym, jak mieszkać i gdzie mieszkać – już takich skojarzeń nie mają. Prefabrykacją są zainteresowani deweloperzy. Mam przeczucie, że najbliższe lata otworzą rynek dla prefabrykacji – powiedział Konrad Grabowiecki z pracowni BBGK Architekci, która zdobyła pierwszą nagrodę w XXI edycji Konkursu Polski Cement w Architekturze za budynek wielorodzinny przy ul. Sprzecznej 4 w Warszawie.
17 XXI edycja Konkursu Polski Cement w Architekturze Red
21 Reklama BRUK-BET BRUK-BET
22 Sprzeczna wytycza drogę Paweł Pięciak
Naprawdę rzadko się zdarza, że jeden, w gruncie rzeczy skromny budynek uzyskuje tak duży rezonans, że ma szansę skierować na nowe tory cały dział budownictwa. Tak się właśnie dzieje z budynkiem wielorodzinnym przy ulicy Sprzecznej 4 w Warszawie. To między innymi dzięki niemu powrócił temat prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym w Polsce. O zaletach prefabrykacji w mieszkaniówce zaczyna się mówić nie półgębkiem, ale z podniesionym czołem. W XXI konkursie „Polski Cement w Architekturze” obiekt otrzymał pierwszą nagrodę. Zasługi trzeba podzielić po połowie. Jest to jednocześnie sukces pracowni BBGK Architekci oraz pomysłodawcy i inwestora w jednym, włocławskiej firmy Budizol.
28 Drodzy Państwo - sport to zdrowie Aneta Długosz
Nowoczesną halę sportową Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika oddano do użytku 25 stycznia 2018 r. przy ulicy Grochowskiej w Krakowie.
30 Żurawica - mieszkańcy dalej budują drogi: od deski do deski Piotr Piestrzyński
ŚLADEM BETONOWYCH REALIZACJI DROGOWYCH (9). W 2005 roku na terenie gminy Żurawica k. Przemyśla było 2,5 km gminnych dróg betonowych. Obecnie jest ich trzykrotnie więcej  - 7,5 km. Wszystko dzięki unikalnemu sposobowi budowy dróg ? gmina dostarcza beton, a zainteresowani mieszkańcy samodzielnie go wbudowują. - Beton jest tańszy i możemy własnymi siłami wybudować mieszkańcom więcej za mniej. Są to drogi lokalne, na których wykonana warstwa betonu stanowi nie tylko drogę dojazdową, ale także dobrą podbudowę na przyszłość - tłumaczy Ryszard Kostelecki, sekretarz Urzędu Gminy Żurawica.
32 Ponad 7 km dróg betonowych w gminie Pruchnik Pie
Na terenie gminy Pruchnik k. Jarosławia powstało już 7,2 km dróg betonowych. – Każdego roku budujemy około 500 metrów dróg betonowych i jesteśmy z nich zadowoleni – mówi Wacław Szkoła, burmistrz miasta i gminy Pruchnik.
33 Samorządowe drogi betonowe - infografika SPC
34 Jak dobrze wykonać drogę samorządową o nawierzchni betonowej Piotr Piestrzyński
KĄCIK INWESTORA (3). Jak dobrze wykonać drogę samorządową o nawierzchni betonowej? Jak wykonać ją, by przetrwała kilkadziesiąt lat, była estetyczna, równa i nie miała spękań? Poniżej nie znajdą Państwo złotej recepty. Jakość Waszej inwestycji zależy zarówno od inwestora jak i od wykonawcy. Mieszkańcy gmin, którzy sprawy budowy biorą w swoje ręce, budują drogę sposobem gospodarczym, powinni mieć świadomość możliwości i ograniczeń związanych z wykorzystaniem mieszanki betonowej jako budulca. Dzięki znajomości podstawowych zasad można uniknąć wielu kosztownych błędów.
36 Drogi oddane, umowy podpisane, a oszczędności wypracowane Pie
W 2017 roku udostępniono kierowcom 355,7 km dróg krajowych i ekspresowych. GDDKiA podpisała także 28 umów na roboty budowlane na 272,8 km dróg o łącznej wartości 6,2 mld zł. Przy zakładanych kosztorysach około 8,2 mld zł uzyskaliśmy oszczędności na kwotę blisko 1,9 mld zł – pisze w podsumowaniu 2017 roku Jan Krynicki, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
37 Grinding bez ryzyka Piotr Piestrzyński
Grinding zapewnia optymalizację nawierzchni betonowej nie tylko pod względem szorstkości, ale także emisji hałasu. Ta technologia gwarantuje uzyskanie wymaganej równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni betonowej. Wieloletnie doświadczenia stosowania tej technologii w Niemczech i USA pozwalają wdrożyć technologię grinding także w Polsce, bez ryzyka niepowodzenia – mówił Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT, podczas IV Krakowskich Dni Nawierzchni.
38 Jak remont i modernizacja dróg gminnych, to z wykorzystaniem nawierchni betonowych Piotr Piestrzyński
– Ponad połowa wszystkich dróg w naszym kraju to drogi gminne, które w 80% nadają się do remontu lub modernizacji. Na tym polu widzę ogromne możliwości wykorzystania dróg z nawierzchnią betonową – mówił Marek Ćwiąkała z Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych podczas II Podkarpackiej Konferencji Drogowej, którą 29 listopada 2017 r. w Rzeszowie zorganizowała Grupa Ożarów.
39 Reklama Sika Sika
40 Betonowe posadzki przemysłowe wykonane z cementów: popiołowego i żużlowego Agnieszka Klabacha, Maciej Sypek
Posadzki betonowe odporne na ścieranie stanowią znaczący udział w rynku betonu towarowego. Szacuje się, że to zastosowanie stanowi około 5-10% rynku betonu w Polsce. Obejmują one w zasadzie wszystkie nawierzchnie magazynowe oraz większość nawierzchni sklepów wielkopowierzchniowych i zakładów produkcyjnych. Najczęściej stosowaną technologią posadzek odpornych na ścieranie, zwanych również przemysłowymi, jest cementowy kompozyt betonowy z włóknami stalowymi. Jest on wykończony warstwą o wysokiej odporności na ścieranie, uzyskiwaną techniką suchej posypki. Warstwa utwardzonej posypki jest stosunkowo cienka i na jej wytrzymałość istotny wpływ mają cechy betonu w jego górnej warstwie. Ważne, aby mieszanka betonowa była homogeniczna, bez wysięku wody oraz mleczka cementowego, ponieważ może to obniżać wytrzymałość, sczepność, odporność na ścieranie, powodować pylenie oraz powstawanie mikrorys.
42 Systemy zabezpieczeń powierzchniowych produktami firmy SCHOMBURG Łukasz Waszkiewicz
Korozja betonu jest zjawiskiem niezwykle różnorodnym. Dla każdego rodzaju betonu, dla każdego rodzaju czynników korozyjnych, proces niszczenia betonu będzie przebiegać inaczej. Warunki jakie panują w naszym kraju wymuszają zastosowanie produktu zabezpieczającego o odpowiednich właściwościach.
43 Reklama SCHOMBURG SCHOMBURG
44 Wpływ rodzaju cementu CEM I na wybrane właściwości betonu mgr inż. Kamila Mrozowska, dr inż. Łukasz Kołodziej, mgr inż. Paweł Trybalski
W artykule przedstawiono wpływ rodzaju cementu CEM I, tj. cementu powszechnego użytku oraz cementu specjalnego, na parametry wytrzymałościowe i trwałościowe wytworzonych z ich udziałem betonów. Autorzy skupili się głównie na rozważaniach związanych z trwałością betonu, tj. jego odpornością na cykliczne zamrażanie oraz odpornością na korozyjne działanie chlorków. Z analizowanych aspektów korozja chlorkowa jest główną przyczyną uszkodzeń zbrojonych konstrukcji betonowych narażonych na oddziaływanie wody morskiej w klasie ekspozycji XS jak również w klasie ekspozycji XD, gdzie źródłem chlorków są inne środowiska niż woda morska. Ten typ korozji betonu jest również związany z uszkodzeniem stali zbrojeniowej. Celem referatu jest próba powiązania składu chemicznego i parametrów użytych cementów z właściwościami i trwałością betonów. Dlatego też w części doświadczalnej poddano badaniom dwa składy betonów uwzgledniające dwa rodzaje cementów.
47 Reklama ANDROIMPEX ANDROIMPEX
51 Dobrze dobrany produkt to podstawa red
– Nasze podejście jest niezmienne: uważamy, że dobrze dobrany produkt jest podstawą, kwestie handlowe są drugorzędne, co nie znaczy, że mniej ważne. Usatysfakcjonowany klient jest w stanie zapłacić wyższą cenę za dobry produkt zaproponowany przez specjalistę w swojej dziedzinie – mówi Jacek Błoński, dyrektor zarządzający CHRYSO Polska.
53 Domieszki upłynniające - osiągnięcia, perspektywy, wyzwania dr hab. inż. Paweł Łukowski
Domieszki – modyfikatory dodawane do mieszanki betonowej w ilości nieprzekraczającej 5% masy cementu – stanowią dziś integralny element technologii betonu, umożliwiający dostosowanie tego tworzywa do zmieniających się i wciąż rosnących wymagań współczesnego budownictwa. Pośród wielu rodzajów znanych i stosowanych domieszek dominującą pozycję (ponad 75% udziału w rynku) zajmują niezmiennie domieszki uplastyczniające i upłynniające, to znaczy środki wpływające na konsystencję mieszanki betonowej, pozwalające na zmniejszenie ilości wody zarobowej, a tym samym współczynnika woda/cement w mieszance. W niniejszym artykule przedstawiono krótko najważniejsze spośród ostatnich osiągnięć, związanych ze stosowaniem nowoczesnych superplastyfikatorów, a także formułowane pod ich adresem oczekiwania i problemy czekające wciąż na kompleksowe rozwiązanie.
57 PPP z receptą na dobre posadzki Piotr Piestrzyński
Żeby dobrze wykonać betonową posadzkę przemysłową, musi współgrać wiele czynników. – Ważny jest beton, ale równie ważne są umiejętności osób odpowiadających za jego ułożenie i obróbkę – mówi Stanisław Piotr Łabudzik, wiceprezes zarządu Posadzki Przemysłowe Polska Sp. z o.o. Z kolei jednym z ważniejszych składników betonu odpowiadających za jakość posadzki są domieszki chemiczne. W ciągu ostatnich kilkunastu lat PPP wykonało około 3 mln m2 posadzek, korzystając z domieszek firmy Androimpex.
58 Pielęgnacja termiczna betonu - zwłaszcza zimą dr inż. Grzegorz Bajorek
Pielęgnacja termiczna betonu jest procesem o wiele bardziej złożonym i wymagającym niż pielęgnacja wilgotnościowa. Przy wykonywaniu przeciętnych robót betonowych (elementy normalne, nie masywne) i w przeciętnych, tzw. normalnych warunkach temperaturowych otoczenia (temperatura powietrza Tp od +10ºC do +25ºC), może być praktycznie niedostrzeżona i pomijalna. Inaczej jest jednak, kiedy możliwe są spadki temperatur istotnie wyhamowujące hydratację cementu, lub wręcz zagrażające zamarznięciu świeżego betonu – czyli przy realizacji robót betonowych w okresie zimowym. Inaczej jest także, gdy betonowanie odbywa się w warunkach upalnych – samo w sobie jest trudnym technologicznie procesem wbudowywania mieszanki betonowej, a później niesie jeszcze sporo problemów w trakcie dojrzewania. Inaczej jest w końcu z betonowaniem i dojrzewaniem elementów masywnych, dla których problemem staje się energia cieplna wyzwalana w procesach przy hydratacji spoiwa.
59 Reklama CTB CTB
61 Reklama OFICYNA WYDAWNICZA SPC
62 Bezstykowa nawierzchnia betonowa dr hab. inż. Piotr Witakowski
Zarówno nawierzchnie szynowe jak i drogowe poddane są tym samym obciążeniom wynikającym z wpływów atmosferycznych i zmian temperatury zewnętrznej. Ten ostatni czynnik ma decydujące znaczenie dla konstrukcji nawierzchni, gdyż musi ona uwzględniać odkształcalność termiczną elementów nawierzchni. Do niedawna dla przeciwdziałania szkodliwym skutkom zmian temperatury stosowano w obu typach nawierzchni podział na oddzielne fragmenty, zapewniając każdemu z nich swobodę odkształceń termicznych. W klasycznej nawierzchni szynowej tor składa się z połączonych przesuwnie odcinków o długości około 25 m, oddzielonych od siebie szczeliną dylatacyjną. W betonowych nawierzchniach drogowych stosuje się identyczną metodę, z tą różnicą, że ze względu na inne własności betonu niż stali konieczny jest podział nawierzchni na odcinki znacznie krótsze – szczeliny dylatacyjne muszą być co kilka metrów.
67 Reklama MC-Bauchemie MC-Bauchemie
68 Profesor Antoni Szydło odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski red
Profesor Antoni Szydło, wybitny specjalista w zakresie betonowego budownictwa drogowego, został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wręczył 14 października 2017 r. minister Andrzej Dera. Prof. Szydło otrzymał order za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie nauki w Polsce, za wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości oraz za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a szczególnie na rzecz poprawy i rozwoju polskiej infrastruktury transportowej.
69 Reklama MAPEI MAPEI
70 BHP w transporcie - cementonaczepy - infografika SPC
72 Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie Józef M. Kostrzewski
V Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów pt. „Prefabrykacja i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie” obradowała w dniach 10-11 października br. w hotelu Narvil w Serocku. Wybór tego hotelu był bardzo dobrym pomysłem, ponieważ zarówno jego lokalizacja, nawiązująca do organizowanych poprzednio konferencji zegrzyńskich, jak i baza hotelowa oraz centrum konferencyjne stwarzały znakomite warunki dla przeprowadzenia konferencji.
73 Reklama CEZ ESCO CEZ ESCO
74 CEMET buduje wagony Grzegorz Strzelecki
CEMET SA kontynuuje modernizację taboru kolejowego, inwestując w nowoczesne wagony. W minionym roku firma zakończyła odbiory techniczne kolejnej partii 25 specjalistycznych wagonów serii Uacns typu 440S wyprodukowanych w fabryce Wagony Świdnica.
75 Kolej na popioły CEMENT SA
Ponad 190 tysięcy ton popiołów przewiozła w 2017 roku firma CEMET SA. Wzrost zainteresowania krajowymi popiołami wynika z niewystarczającej podaży popiołów w Europie Zachodniej oraz dużego zapotrzebowania w krajach skandynawskich.
76 Operacja piec obrotowy pie
W okresie zimowym, kiedy spada zapotrzebowanie na materiały budowlane, prowadzi się niezbędne remonty umożliwiające osiągnięcie pełnej wydajności w dalszej części roku. W tym czasie cementownie przeprowadzają remont pieca obrotowego, który polega na wymianie jego „eksploatacyjnej” części, tj. wymurówki ogniotrwałej. Kompleksowe wsparcie w tym zakresie oferuje producent materiałów ogniotrwałych, Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA. Firma zapewnia ekipę remontową, nadzór nad zabudową oraz wsparcie techniczne, odpowiadające za odpowiedni dobór materiałów.
77 Reklama ZM ROPCZYCE ZM Ropczyce
78 Reklama DNI BETONU 2018 SPC
79 Reklama REMEI REMEI
80 Reklama BASF BASF
Polecamy: