Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 1(81)/2018

Nowy rok w dobrej formie
Marcin Peterlik, strona: 14

Rok 2017 był rokiem bardzo udanym pod względem wyników polskiej gospodarki. Według szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, tempo wzrostu produktu krajowego brutto wyniosło w ubiegłym roku 4,4 procent, co oznacza, że było znacznie wyższe niż na początku roku prognozowała większość ośrodków analitycznych (konsensus prognoz w styczniu 2017 r. nieznacznie przekraczał 3 procent). W czwartym kwartale szacowany przez nas wzrost wynosi 4,5 procent i choć jest nieco niższy niż w trzecim kwartale, to i tak wynik ten uznać należy za bardzo dobry. Dobrą wiadomością jest także to, że polska gospodarka rozwijała się w ubiegłym roku w stosunkowo zrównoważonym tempie – we wszystkich kwartałach wzrost kształtował się w przedziale 4-5 procent. Martwić może jednak struktura wzrostu gospodarczego, który w ubiegłym roku opierał się przede wszystkim na wzroście konsumpcji, przy bardzo słabym popycie inwestycyjnym, co w dłuższej perspektywie nie jest korzystne dla gospodarki.

Polecamy: