Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 1(81)/2018

Betonowe posadzki przemysłowe wykonane z cementów: popiołowego i żużlowego
Agnieszka Klabacha, Maciej Sypek, strona: 40

Posadzki betonowe odporne na ścieranie stanowią znaczący udział w rynku betonu towarowego. Szacuje się, że to zastosowanie stanowi około 5-10% rynku betonu w Polsce. Obejmują one w zasadzie wszystkie nawierzchnie magazynowe oraz większość nawierzchni sklepów wielkopowierzchniowych i zakładów produkcyjnych.

Najczęściej stosowaną technologią posadzek odpornych na ścieranie, zwanych również przemysłowymi, jest cementowy kompozyt betonowy z włóknami stalowymi. Jest on wykończony warstwą o wysokiej odporności na ścieranie, uzyskiwaną techniką suchej posypki. Warstwa utwardzonej posypki jest stosunkowo cienka i na jej wytrzymałość istotny wpływ mają cechy betonu w jego górnej warstwie. Ważne, aby mieszanka betonowa była homogeniczna, bez wysięku wody oraz mleczka cementowego, ponieważ może to obniżać wytrzymałość, sczepność, odporność na ścieranie, powodować pylenie oraz powstawanie mikrorys.

Polecamy: