Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 1(81)/2018

Domieszki upłynniające - osiągnięcia, perspektywy, wyzwania
dr hab. inż. Paweł Łukowski, strona: 53

Domieszki – modyfikatory dodawane do mieszanki betonowej w ilości nieprzekraczającej 5% masy cementu – stanowią dziś integralny element technologii betonu, umożliwiający dostosowanie tego tworzywa do zmieniających się i wciąż rosnących wymagań współczesnego budownictwa. Pośród wielu rodzajów znanych i stosowanych domieszek dominującą pozycję (ponad 75% udziału w rynku) zajmują niezmiennie domieszki uplastyczniające i upłynniające, to znaczy środki wpływające na konsystencję mieszanki betonowej, pozwalające na zmniejszenie ilości wody zarobowej, a tym samym współczynnika woda/cement w mieszance. W niniejszym artykule przedstawiono krótko najważniejsze spośród ostatnich osiągnięć, związanych ze stosowaniem nowoczesnych superplastyfikatorów, a także formułowane pod ich adresem oczekiwania i problemy czekające wciąż na kompleksowe rozwiązanie.

Polecamy: