Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 1(81)/2018

Pielęgnacja termiczna betonu - zwłaszcza zimą
dr inż. Grzegorz Bajorek, strona: 58

Pielęgnacja termiczna betonu jest procesem o wiele bardziej złożonym i wymagającym niż pielęgnacja wilgotnościowa. Przy wykonywaniu przeciętnych robót betonowych (elementy normalne, nie masywne) i w przeciętnych, tzw. normalnych warunkach temperaturowych otoczenia (temperatura powietrza Tp od +10ºC do +25ºC), może być praktycznie niedostrzeżona i pomijalna.

Inaczej jest jednak, kiedy możliwe są spadki temperatur istotnie wyhamowujące hydratację cementu, lub wręcz zagrażające zamarznięciu świeżego betonu – czyli przy realizacji robót betonowych w okresie zimowym. Inaczej jest także, gdy betonowanie odbywa się w warunkach upalnych – samo w sobie jest trudnym technologicznie procesem wbudowywania mieszanki betonowej, a później niesie jeszcze sporo problemów w trakcie dojrzewania. Inaczej jest w końcu z betonowaniem i dojrzewaniem elementów masywnych, dla których problemem staje się energia cieplna wyzwalana w procesach przy hydratacji spoiwa.

Polecamy: