Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 1(81)/2018

Bezstykowa nawierzchnia betonowa
dr hab. inż. Piotr Witakowski , strona: 62

Zarówno nawierzchnie szynowe jak i drogowe poddane są tym samym obciążeniom wynikającym z wpływów atmosferycznych i zmian temperatury zewnętrznej. Ten ostatni czynnik ma decydujące znaczenie dla konstrukcji nawierzchni, gdyż musi ona uwzględniać odkształcalność termiczną elementów nawierzchni. Do niedawna dla przeciwdziałania szkodliwym skutkom zmian temperatury stosowano w obu typach nawierzchni podział na oddzielne fragmenty, zapewniając każdemu z nich swobodę odkształceń termicznych. W klasycznej nawierzchni szynowej tor składa się z połączonych przesuwnie odcinków o długości około 25 m, oddzielonych od siebie szczeliną dylatacyjną. W betonowych nawierzchniach drogowych stosuje się identyczną metodę, z tą różnicą, że ze względu na inne własności betonu niż stali konieczny jest podział nawierzchni na odcinki znacznie krótsze – szczeliny dylatacyjne muszą być co kilka metrów.

Polecamy: