Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 1(81)/2018

Jak zakończył się rok 2017 w firmie, branży, budownictwie i jakie są perspetywy na rok 2018
Red, strona: 8

Jaki był rok 2017, a co nas czeka w roku 2018 - mówi 19 przedstawicieli przemysłu, firm wykonawczych, związków i stowarzyszeń branżowych.

Polecamy: