Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 2(82)/2018

Od Wydawcy
Jan Deja, strona: 5

 

Drodzy Czytelnicy!

Ani się nie obejrzeliśmy, a tu na horyzoncie już koniec pierwszej połowy roku. Roku, w który weszliśmy z mocnym „budowlanym przytupem”. Pisałem w pierwszych dniach lutego, że grudzień i styczeń nie „zamroziły” budów, potem trochę postraszył pogodowo marzec, a od pierwszych dni kwietnia właściwie weszliśmy w lato. Połowa maja – w tym czasie piszę te słowa – to bez wątpienia już początek kilkumiesięcznego szczytu sezonu budowlanego. Po dobrym wyniku roku 2017 – szacujemy, że poziom sprzedaży cementu oscylował w pobliżu 17 mln ton – wiele wskazuje na możliwość przekroczenia granicy 18 mln w roku bieżącym. Pokazywane przez GUS dane produkcyjne z pierwszych miesięcy roku potwierdzają, że producenci cementu zakładają właśnie taki scenariusz rozwoju rynku budowlanego. Dla uważnych obserwatorów rynku nie powinno to być jakimś poważnym zaskoczeniem. Już od połowy ubiegłego roku weszliśmy w „cementochłonną” fazę wielu projektów infrastruktury drogowej, coraz więcej dzieje się w obszarze kolejowym, budownictwo mieszkaniowe, a w szczególności deweloperskie, systematycznie bije rekordy. Jeżeli do tego dodamy efekty wynikające z wielu projektów, które są i będą realizowane w ramach działań samorządowych, to prognozy na poziomie 18 mln ton cementu nie powinny zaskakiwać. Również perspektywa 2-3 kolejnych lat w polskim budownictwie wydaje się być dość obiecująca. Dobra koniunktura w budownictwie to jednak nie tylko same radości; to także konieczność poradzenia sobie z piętrzącymi się problemami logistycznymi, dostępnością wykwalifikowanych pracowników itp. Z pewnością jednak zdecydowanie lepiej borykać się z rozwiązywaniem takich problemów niż patrzeć na budowy, po których hula wiatr. W tym roku wyjątkowo „składamy” numer kwartalnika BTA nie przed, a bezpośrednio po Targach Autostrada. Jest więc dobra okazja do „świeżego” spojrzenia na wydarzenie, w którym uczestniczymy jako branża od samego początku, czyli od roku 1995. Przez te 24 lata miałem możliwość obserwowania, jak pięknie rozwija się Centrum Targowe w Kielcach, jak „dojrzewała” infrastruktura drogowa Kielc i jego otoczenia. Dla nas to także 24 lata, w trakcie których nawierzchnie z betonu cementowego na trwałe wpisały się w polski krajobraz drogowy. Na polskich autostradach i drogach ekspresowych już dzisiaj jeździmy po ok. 650 km odcinków betonowych, a liczba ta powiększy się o kolejne 750 km w obecnie realizowanej perspektywie budżetowej. Cieszy fakt, że w trakcie targów nasza administracja drogowa zapowiedziała długo oczekiwaną nowelizację rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z maja 2000 roku w sprawie betonu w obiektach mostowych oraz wydanie zarządzenia w sprawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych dla betonu do nawierzchni drogowych. Bardzo cieszymy się, że beton znajduje swoje miejsce nie tylko na najważniejszych drogach krajowych, ale także coraz częściej dostrzegany jest na poziomie dróg samorządowych. Oceniamy, że już dzisiaj w Polsce mamy około 900 km dróg lokalnych z nawierzchnią betonową i, co niezmiernie ważne, ilość takich lokalnych inicjatyw szybko rośnie. W tym roku, kolejny już raz, rozmawialiśmy o tych sprawach w trakcie seminarium „Drogi betonowe – niezmiennie dobre”. Szczegółową relację z tego wydarzenia znajdą Państwo w naszym kwartalniku, ale o ważnym fakcie chciałbym poinformować również w swoim „wstępniaku”. Otóż, tak jak zapowiadaliśmy dwa lata temu, chcemy wyróżniać samorządowców, którzy przyczynili się do rozwoju betonowych nawierzchni drogowych. W tym roku zarząd Stowarzyszenia Producentów Cementu wyróżnił pięknym dyplomem „Dobrego Gospodarza” burmistrza miasta i gminy Ożarów, pana Marcina Majchera oraz starostę strzeleckiego, pana Józefa Swaczynę. Jeszcze raz ogromne gratulacje dla obu Laureatów!

Myślę, że nie będziecie Państwo zawiedzeni wieloma innymi tekstami z tradycyjnie podejmowanych przez nas obszarów – architektura betonowa, beton w budownictwie ogólnym, technologia, teksty informacyjne – to jak zawsze zasadnicza część BTA. Zapowiadałem przed trzema miesiącami, że częściej niż dotąd będziemy sięgać do prefabrykacji betonowej. Dzisiaj trochę o historii tej technologii, trochę potrzebnych liczb, bez których trudniej myśleć o przyszłości. Ja zaś kolejny raz podkreślam, że nie jesteśmy w stanie „dogonić” europejskiej średniej w ilości mieszkań na tysiąc mieszkańców bez nowoczesnej, pozbawionej błędów z przeszłości, prefabrykacji betonowej.

Patrząc na już napisaną treść, stwierdzam, że znowu zabrakło miejsca na szersze przedstawienie przygotowań do Dni Betonu 2018. Proszę mi jednak wierzyć, że bardzo intensywnie pracujemy nad przygotowaniem godnego Jubileuszu – 10. edycji Dni Betonu – wydarzenia w Wiśle (8-10 października 2018).

A teraz już zapraszam wszystkich Państwa do, mam nadzieję, zajmującej lektury.

Jan Deja

Polecamy: