Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Rada Naukowa

Prof. Marian Abramowicz Katedra Bezpieczeństwa Budowli
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Prof. Andrzej Ajdukiewicz Katedra Inżynierii Budowlanej
Wydział Budownictwa
Politechnika Śląska
Prof. Jan Deja Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. Zbigniew Giergiczny Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych
Wydział Budownictwa
Politechnika Śląska
Prof. Dariusz Kozłowski Katedra Architektury Mieszkaniowej
Wydział Architektury
Politechnika Krakowska
Prof. Paweł Łukowski Zakład Materiałów Budowlanych
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska
Prof. Jan Małolepszy Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Wrocławska
Prof. Jacek Śliwiński Katedra Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska
Polecamy: