Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna MATBUD’2018

Konferencja MATBUD’2018 -  8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering to cykliczne wydarzenie organizowane od 1996 roku przez Katedrę Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Pomysłodawcą konferencji i wieloletnim opiekunem przedsięwzięcia jest Prof. Jacek Śliwiński.

Międzynarodowemu Komitetowi Naukowemu przewodniczy prof. Lech Czarnecki z Instytutu Techniki Budowlanej, a swoim patronatem konferencję objęła Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN z przewodniczącą sekcji Prof. Marią Kaszyńską z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Tematyka tegorocznej konferencji dotyczyć będzie głownie zagadnień związanych z trwałością spoiw cementowych, rozwojem betonów nowej generacji w tym betonu drukowanego oraz nowych zrównoważonych rozwiązań materiałowych dla budownictwa.

Do udziału w tej edycji konferencji zaproszono gościa z Uniwersytetu w Nantes dr Philippa Poullain, który zaprezentuje szczegóły projektu budynku drukowanego w technologii 3D Yhnova TM jaki powstał przy współpracy naukowców z przemysłem: m.in. Bouygues Batiment, Lafarge Holcim. Rozwój urządzeń drukujących jak również opracowywanie nowych materiałów, które umożliwią drukowanie trwałych budowli, których przegrody spełniać będą rosnące wymagania dotyczące energooszczędności, to wyzwania przed którymi stoi ta innowacyjna technologia budowlana.

Organizatorzy konferencji MATBUD’2018 zachęcają do wzięcia udziału w tym spotkaniu i dyskusji nad wyzwaniami technologii druku 3D oraz innymi zagadnieniami związanymi z inżynierią materiałów budowlanych.

Więcej informacji o konferencji oraz program na stronie: www.matbud.pk.edu.pl

Miejsce konferencji:  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul Warszawska 24

Termin konferencji: 25 – 27  czerwca 2018

Komitetowi organizacyjnemu przewodniczą: Izabela Hager i Tomasz Tracz z Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Pozostałe aktualności i informacje

Polecamy: