Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Wielkie betonowania w Elektrowni Opole

W dniach od 21 do 26 kwietnia 2015 r., na placu budowy bloków energetycznych 5 i 6 Elektrowni Opole, trwały prace związane z betonowaniem płyty fundamentowej budynku kotłowni nr 5. Betonowanie było poprzedzone pracami przygotowawczymi związanymi z organizacją, przygotowaniem technologii i pielęgnacji termiczno-wilgotnościowej.

W ciągu 5 dni warstwą betonu grubości 3,8 m wypełniona została płyta fundamentowa o wymiarach 78 m x 83 m. Objętość masywu do wypełnienia betonem wynosiła 18 420 m3. Dostawa mieszanki betonowej odbywała się w cyklu ciągłym – przez 120 godzin. Do transportu mieszanki betonowej wykorzystano 54 betonowozy. Każdy transport betonu poddawany był kontroli temperatury i konsystencji mieszanki.Po zakończeniu betonowania prowadzony był ciągły monitoring rozkładu temperatury w masywie betonowym, na podstawie którego były podejmowane decyzje co do sposobu pielęgnacji betonu. Pomiar temperatury wykonywany był za pomocą sond wgłębnych.

Było to kolejne duże betonowanie w Elektrowni Opole. W lutym zakończyły się prace przy betonowaniu wielkokubaturowych fundamentów maszynowni, na które konsorcjum Górażdże Beton & JD dostarczyło łącznie 22.000 m3 betonu. Betonowanie polegało na wykonaniu dwóch płyt żelbetowych o wymiarach 51 na 108 m i zmiennej wysokości od 1,7 m do 3,5 m. W maszynowni znajdują się dwa turbozespoły składające się z turbiny parowej i generatora.

Wylewanie każdej z dwóch płyt trwało nieustannie 24 h/dobę przez ok. 80 godzin i zostało zrealizowano przy udziale 54 betonowozów, które razem przejechały ponad 100 tys. km. Na budowie jednocześnie pracowało 5 pomp do betonu o wysięgach powyżej 50 metrów. W związku z kumulacją prac, w realizację dostaw zaangażowanych było aż sześć węzłów betoniarskich Górażdże Beton & JD, z czego dwa usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy w Brzeziu, a pozostałe - w Opolu, Brzegu, Olszowej i Kędzierzynie-Koźlu.

Na czerwiec zaplanowane betonowanie płyty fundamentowej kotłowni bloku nr 6.

Konsorcjum firm Górażdże Beton & JD wygrało kontrakt na dostawę około 400 tys. m3 betonu towarowego na rozbudowę Opolskiej Elektrowni we wrześniu ub. roku. Dostawy rozpoczęły się pod koniec 2014 r. i według wstępnego harmonogramu potrwają do drugiej połowy 2017 roku. Zdecydowanie większa część kontraktu zostanie wypełniona w latach 2015-16. Oferta konsorcjum zawiera ok. 70 asortymentów betonu, z czego większość to betony sporządzone na bazie cementu z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego, produkowanego w zakładach należących do Grupy Górażdże.

oprac. pie,

zdjecia: PGE GiEK S.A.

Pozostałe aktualności i informacje

Polecamy: