Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Wybory władz Stowarzyszenia Producentów Cementu

Andrzej Ptak, prezes Grupy Ożarów SA został ponownie wybrany na funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego, które 29 maja 2015 r. odbyło się w Ożarowie Mazowieckim. Na wiceprzewodniczącego SPC wybrano Dariusza Gawlaka, prezesa Cementowni Warta SA.

Członkami zarządu SPC zostali wybrani: Andrzej Balcerek – prezes Górażdże Cement SA, Marcelo Catala – prezes CEMEX Polska Sp. z o.o., Krzysztof Kocik – prezes Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. oraz Federico Tonetti – prezes Lafarge Cement SA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe aktualności i informacje

Polecamy: