Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 4(80)/2017


Aktualności i informacje

Od Wydawcy

  Drodzy Czytelnicy! Trudno uwierzyć, ale właśnie tym numerem kwartalnika BTA zamykamy dwudziesty rok jego istnienia na polskim rynku wydawniczym. Dopiero zaglądnięcie do tych najstarszych numerów archiwalnych pokazuje, jak dojrzewaliśmy merytorycznie i edytorsko, systematycznie budując pozycję profesjonalnego pisma kierowanego do szeroko rozumianego środowiska budowlanego związanego z budownictwem betonowym. Taki moment to dobra okazja do podziękowania dla Zespołu Redakcyjnego, którym mam zaszczyt kierować, oraz wyrażenia wyrazów wdzięczności naszym wiernym Czytelnikom, w wielu znanych mi przypadkach towarzyszącym nam od pierwszego numeru. Jeżeli końcówka roku wydawniczego, to także końcówka kolejnego roku kalendarzowego, a więc czas oceny jego pierwszych dziesięciu miesięcy. Wszystkie ubiegłoroczne prognozy oraz szacunki z początku bieżącego roku wskazywały, że po minimalnych wzrostach na rynku cementowym w roku 2016 należy oczekiwać wyraźnego przyspieszenia w roku 2017. Zakładaliśmy, że możliwe jest osiągnięcie 5-6% wzrostu, a więc poziomu około 16,5 mln ton cementu w całym roku. Wygląda jednak na to, że potrzebna będzie pewna korekta „w górę” – dane GUS wskazują, że po dziesięciu miesiącach produkcja cementu wzrosła o 8,2%, co oznacza, że wynik na poziomie od 16,7 do 17,0 mln ton jest możliwy.Twitter

Facebook
Polecamy: